MV

YUGO.

YUGO.

moreworks
YUGO.

YUGO.

YUGO.

digmeout所属。イラストレーター。

ロックバンドgo!go!vanillas,Suchmos,SISTERJET等へのデザイン提供、

アパレルや音楽イベントのアートプロデュースほかファッション誌のイラスト等、

音楽やファッションを中心とした様々なアートワークで活動を展開中。

ページトップ